KONKORDATO KOMİSER HEYETİ ALACAKLILAR TOPLANTISI DAVET İLANI

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ ALACAKLILAR TOPLANTISI DAVET İLANI

Konkordato Komiser Heyeti Alacaklılar Toplantısı Davet İlanı

 İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NİN 2018/1307 E.

EMAY İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KENT TOPLU KONUT İNŞAAT GAYRİMENKUL TİCARET A.Ş.

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ

ALACAKLILAR TOPLANTISI DAVET İLANI


İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 162394 numarasına kayıtlı Emay İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile Kent Toplu Konut İnşaat Gayrimenkul Ticaret A.Ş.ye; İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/1307 E. sayılı dosyasından 05.04.2019 tarihinden başlamak üzere bir yıl süreyle konkordato kesin mühleti verilmiş, Bülent Yıldırım, Osman Serdar Üliç ve Erdem Akyazılı konkordato komiserleri olarak atanmıştır. Daha sonra bu süre altı ay uzatılmıştır. Sürenin dolmasına yakın mücbir sebep sayılan Kovid-19 virüsü sebebiyle 86 gün daha ek süre verilmiştir.

Konkordato mühleti içerisinde alacaklılar toplantısının yapılmasına kadar Kanunda öngörülen tüm İşlemlerin heyetimizce gerçekleştirilmesine müteakip alacaklılar toplantısı hazırlık İşlemlerine başlanılmış ve bu çerçevede borçlu şirketlerin konkordato tekliflerini müzakere etmek üzere;

1- Alacaklı sayısının 1025 olması dolayısı ile toplantının  12.10.2020 Pazartesi ve  13.10.2020 Salı günü olmak üzere iki günde yapılmasına,
2- Pandemi nedeni ile toplantı salonlarında en fazla  150 kişilik toplantı yapılabileceği nedeni ile toplantının toplam  8 oturumda yapılmasına,
3- Toplantının Dedeman Otel Bostancı-İstanbul (Değrimenyolu Cad. No: 39/B Bostancı-İstanbul Farabi Salonu Tel: 0 216 469 66 00) adresinde yapılmasına
4-  12.10.2020 Pazartesi günü davacılardan Emay İnşaat Taahhüt San ve Tic AŞ.den  satın alınan/satış vadi sözleşmesi imzalanan konutlar nedeni ile alacaklı olan toplam  822 alacaklının yer aldığı toplantıların  6 oturumda aşağıdaki belirlenen gruplar halinde yapılmasına;

  1. Soyadı “a” ve “b” ile başlayan  gerçek kişi alacaklılar toplantısının 12.10.2020 Pazartesi günü saat 9.30 / 11.00 aralığında,
  2. Soyadı “c”, “ç”, “d”, “e” ve “f” ile başlayan gerçek kişi alacaklılar toplantısının 12.10.2020 Pazartesi günü saat 11.00 / 12.30 aralığında,
  3. Soyadı “g”, “h”, “ı”, “i”, “j” ve “k” ile başlayan gerçek kişi alacaklılar toplantısının 12.10.2020 Pazartesi günü saat 13.30 / 15.00 aralığında,
  4. Soyadı “l”, “m”, “n”, “0”, “ö”, “p”, “r” ve “s” ile başlayan gerçek kişi alacaklılar toplantısının 12.10.2020 Pazartesi günü saat 15.00 / 16.30 aralığında,
  5. Soyadı “ş”, “t”, “u”, “ü”, “v”, “y” ve “z”  ile başlayan alacaklılar toplantısının 12.10.2020 Pazartesi günü saat 16.30 / 18.00 aralığında,
  6. Tüzel kişi olan (Anonim şirket ve Limited Şirket) konut alıcılarına ilişkin alacaklılar toplantısının 12.10.2020 Pazartesi günü saat 18.00 / 19.30 aralığında yapılmasına,


5-  13.10.2020 Salı günü saat  10.00 / 11.15 aralığında davacılardan Emay İnşaat Taahhüt San ve Tic AŞ. den rehinli alacaklılar toplantısının yapılmasına,
6-  13.10.2020 Salı günü saat  11.15 / 12.30 aralığında davacılardan Emay İnşaat Taahhüt San ve Tic AŞ. den alacaklı olan adi alacaklı finansal kuruluşlar ile cari alacaklı tüzel ve gerçek kişi alacaklılar  toplantısının yapılmasına,
7-  13.10.2020 Salı günü saat  14.00 / 15.15 aralığında davacılardan Kent Toplu Konut İnşaat Gayrimenkul Ticaret A.Ş.  den rehinsiz alacaklılar toplantısının yapılmasına,
Karar verilmiştir.

Toplantıya bizzat katılacakların yanlarında kimlik ve kimlik fotokopisini (tüzel kişilerde İse imza sirküleri, yetki belgesi ve fotokopilerini) bulundurmaları gerekmektedir.
Vekil aracılığı ile toplantıya katılacakların Avukatlık Kanunu'nun 35, Maddesi gereğince yalnızca avukatla temsil edilebileceği, avukatların HMK m. 74 uyarınca özel olarak yetkilendirilmesi zorunlu bulunmaktadır.
Toplantıya katılım sağlayamayan alacaklıların, İİK m. 302/1/11 gereğince, toplantının bitimini takip eden yedi günlük iltihak süresi içerisinde, saat 12:00 — 17:00 arasında komiserliğimize ait “Merdivenköy Mah. Dikyol Sok. No:  2/A Business İstanbul İş Mrk. B Blok No:108 Kadıköy-İstanbul” adresine gelerek konkordatoyu kabul veya ret yönünden oy kullanabilecektir.
Toplantıya katılmayan veya iltihak süresi içerisinde kabul beyanı vermeyen alacaklıların konkordato teklifini reddetmiş sayılacaklardır.
Alacaklıların, alacaklar toplantısından önceki yedi gün içinde konkordato projelerini alacaklı sayısının fazla olması nedeni ile 
www.emayinsaat.com internet  adresinde inceleyebileceklerdir.
 İlan olunur.
 

Konkordato Komiser Heyeti

Erdem AKYAZILI

Bülent YILDIRIM

Osman Serdar ÜLİÇ

Hukukçu-Öğretim Görevlisi

YMM-Bağımsız Denetçi

İnşaat Mühendisi

 

İlan Bilgileri

·         İlan No

ILN01226120

 

www.ilan.gov.tr/ilan/671068/iflas-hukuku-davalari/konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-/konkordato-komiserliginden-alacaklilar-toplantisina-davet

Emay İnşaat, projelerde ve projelere ait mimari detaylardaki değiştirme hakkını saklı tutar.
Tüm hakkı saklıdır © Emay İnşaat A.Ş. 2016